Prevozna podjetja, ki opravljajo mednarodne prevoze, morajo poskrbeti za pravočasno zamenjavo tahografov. Slovenski cestni prevozniki, ki izvajajo mednarodne cestne prevoze, morajo do konca leta zamenjati približno 30.000 tahografov s pametnimi tahografi, ki imajo vgrajene dodatne funkcije – tako imenovanimi pametnimi tahografi druge generacije. Zamenjava tahografov G2V2 je v tem primeru nujna.

Upoštevanje evropskih uredb

Obveznost zamenjave izhaja iz evropskih uredb, zato odpade kakršnakoli verjetnost, da bo prišlo do spremembe predpisanih rokov za obvezno zamenjavo tahografov pri izvajanju mednarodnih prevozov oseb in blaga. Nova različica pametnega tahografa druge generacije, ki ima vgrajene dodatne funkcije, je tako uvedena z Izvedbeno uredbo (EU) 2016/799, kij e bila nazadnje dopolnjena z Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) 2021/1228, ki se uporablja od 21. avgusta 2023.

Rok izvedbe – zamenjava tahografov G2V2

Na osnovi 3. člena Uredbe (ES) št 165/2014 je potrebno pri izvajanju mednarodnih prevozov potnikov in blaga zamenjati tahografe in sicer:

  • analogni in digitalni tahograf najkasneje do 31. 12. 2024. Obvezna uporaba pametnega tahografa druge generacije od 1. 1. 2025 dalje;
  • pametni tahograf prve generacije najkasneje do 18. 8. 2025. Obvezna uporaba pametnega tahografa druge generacije od 19. 8. 2025 dalje.

Uredbe določajo tudi, da je potrebno v primeru okvare pametnega tahografa obvezno zamenjati tahograf s pametnim tahografom druge generacije, ne glede na to, kakšen prevoz se opravlja s tem vozilom.

Prevozna podjetja v mednarodnem prometu

Prevozna podjetja, ki opravljajo mednarodne prevoze, morajo poskrbeti za pravočasno zamenjavo tahografov do konca leta 2024.

Zamenjavo tahografa lahko izvedete v pooblaščeni delavnici za tahografe. Kakršnekoli vgradnje tahografov izven pooblaščenih delavnic niso dovoljene (so prepovedane). Pri zamenjavi tahografa vam bo pooblaščena tahografska delavnica izvedla tudi prepis podatkov iz obstoječega tahografa. S tem prepisom podatkov iz tahografa boste imeli urejene tudi evidence o izrabi delovnega časa voznika.

Nadzor – zamenjava tahografov G2V2

Tuje delavnice nimajo odobritve ministrstva za izvajanje postopkov vgradnje, preverjanja, kontrole in popravila zapisovalne opreme na območju Republike Slovenije. Inšpektorat Republike Slovenije za infrastrukturo bo okrepil nadzor na terenu z namenom, da se zaznajo in odpravijo morebitne kršitve ZDCOPMD, ki iz tega izvirajo: nepooblaščena vgraditev tahografa (39. člen), izvajanje postopkov iz 11. člena ZDCOPMD brez odobritve ministrstva (39.a člen).

Od 1. januarja 2025 ne bo več mogoče opravljati mednarodnih prevozov oseb ali blaga, z vozili opremljenimi z analognim ali digitalnim tahografom.

Snemanje podatkov iz voznikovih kartic in tahografov

Snemanje podatkov iz voznikovih kartic in tahografov lahko izvedete kar s mobilnim telefonom. S tem prihranite pri vožnji v specializirano delavnico, saj imate rešitev vedno pri roki. Več informacij najdete tukaj.

Vir