Pri uporabi digitalnega tahografa mora voznik tovornega vozila slediti naslednjim korakom.

  1. Pred začetkom vožnje v tahograf vstavite veljavno vozniško kartico.
  2. Prepričajte se, da je tahograf pravilno nastavljen/kalibriran in da deluje pravilno.
  3. Zaženite tahograf pri zagonu potovanja in ga ustavite pri dokončanju.
  4. Vzemite si 45-minutni oddih po 4,5 uri vožnje.
  5. Ne presezite dnevnega roka vožnje 9 ur.
  6. Ne presezite tedenske omejitve vožnje 90 ur.
  7. Tahograf zabeleži tudi vse izjeme od zgoraj navedenih pravil, kot so vožnje s trajekti in vlaki.
  8. Ob koncu dneva hranite vozniško kartico  za prenos podatkov.
  9. Podatke hranite vsaj dve leti.
  10. Podatke na zahtevo dajte na voljo nadzornim organom za pregled.

Ali je podatke iz digitalnega tahografa obvezno snemati in arhivirati?

Da, podjetja, ki upravljajo tovorno vozilo morajo imeti arhiv podatkov vsaj za dve leti nazaj, tako s kartic voznika kot tudi s digitalnih tahografov. Podatke je potrebno sproti in redno prenašati. Redno izvajanje prenosa podatkov iz voznikove kartice na najmanj vsakih 28 dni in iz pomnilnika tahografa najmanj na vsake 3 mesece.  Več o tem si preberite v Pravilniku o prepisovanju podatkov o delovnem času iz zapisovalnih naprav in vodenju evidence.

Enostavne rešitve za praznjenje digitalnega tahografa in kartice voznika preverite tukaj.