Pametni tahograf druge generacije je naprava, ki beleži podatke o vožnji, počitku in delu voznikov vozil z največjo dovoljeno maso nad 3,5 tone. Je nadgradnja digitalnega tahografa, ki je bil uveden leta 2006. V čem se pametni tahograf druge generacije razlikuje od predhodnika?

Nove funkcije pametnega tahografa druge generacije in kako olajšajo nadzor nad vozniki

Ta tahograf ima dodatne funkcije, ki omogočajo boljši nadzor nad spoštovanjem pravil o času vožnje in počitka ter kabotaže. Kabotaža je prevoz tovora znotraj ene države članice EU s strani prevoznika iz druge države članice EU. Te funkcije so:

– Avtomatsko zaznavanje in zapisovanje vsakega prehoda državne meje znotraj EU s pomočjo GPS modula. To olajša preverjanje, ali voznik spoštuje omejitve za kabotažo, ki so tri prevozi v sedmih dneh po mednarodnem prevozu.

– Avtomatsko zaznavanje in zapisovanje vsake spremembe osne obremenitve, torej nakladanja in razkladanja tovora iz vozila, s pomočjo senzorja za merjenje osne obremenitve. To omogoča bolj natančno spremljanje dejanskega dela voznika in preprečevanje morebitnih goljufij.

– Brezžična komunikacija z zunanjimi napravami, kot so DSRC antene, ki jih uporabljajo nadzorni organi za preverjanje podatkov iz pametnega tahografa na daljavo. To pomeni manj ustavljanj in pregledov na cesti ter hitrejše in učinkovitejše nadzore.

Kdaj je obvezna uporaba pametnega tahografa druge generacije in za katera vozila velja?

Zakonodaja na področju pametnih tahografov je določena v Uredbi (EU) št. 165/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o tahografih v cestnem prometu. Ta uredba določa obvezno uporabo pametnega tahografa druge generacije za vsa novo registrirana vozila z največjo dovoljeno maso nad 3,5 tone od 21. avgusta 2023 dalje. Do konca leta 2024 bo treba zamenjati tudi vse analogne in digitalne tahografe v vozilih, ki se uporabljajo v mednarodnem transportu, s pametnimi tahografi druge generacijo.

Kako uporabljati pametni tahograf druge generacije s pomočjo tahografske kartice?

Za uporabo pametnega tahografa druge generacije potrebuje voznik posebno tahografsko kartico, ki jo mora vstaviti v napravo pred začetkom vožnje. Tahografska kartica voznika vsebuje podatke o vozniku, kot so ime, priimek, datum rojstva, številka vozniškega dovoljenja in fotografija. Tahografska kartica omogoča identifikacijo voznika in shranjevanje podatkov o njegovi vožnji, počitku in delu. Podatki se shranjujejo tako na kartici kot tudi v spominu pametnega tahografa. Voznik mora imeti s seboj tudi kartico podjetja, ki je izdana prevozniku in omogoča dostop do podatkov iz pametnega tahografa.

Zakaj je pametni tahograf druge generacije koristen za varnost v cestnem prometu?

Pametni tahograf druge generacije je pomemben korak naprej v zagotavljanju varnosti in poštenosti v cestnem prometu. Vozniki in prevozniki se morajo seznaniti z novimi pravili in funkcijami. Ta najnovejši tahograf je tudi priložnost za izboljšanje učinkovitosti in konkurenčnosti prevozniške dejavnosti.

Primeri uporabe pametnega tahografa druge generacije

V nadaljevanju predstavljamo nekaj primerov, kako lahko vozniki in prevozniki izkoristijo prednosti pametnega tahografa druge generacije. Le ta namreč ne služi samo za nadzor, ampak tudi za optimizacijo in analizo prevozniške dejavnosti.

Pametni tahograf druge generacije je več kot le naprava za beleženje podatkov. Je tudi naprava za pomoč, svetovanje, optimizacijo in analizo prevozniške dejavnosti. Predstavljamo vam  tri primere, kako lahko vozniki in prevozniki izkoristijo pametni tahograf druge generacije v svojo korist.

Primer 1: Boljše načrtovanje voženj in počitkov

Pametni tahograf druge generacije omogoča boljše načrtovanje voženj in počitkov. Voznik lahko s pomočjo GPS modula in zaslona na pametnem tahografu vidi, kje se nahaja, koliko časa je prevozil, koliko časa mu še preostane do naslednjega obveznega počitka in kje so najbližja parkirišča za tovorna vozila. Tako lahko voznik prilagodi svojo pot in se izogne nepotrebnim ustavljanjem, zamudam in kaznim.

Primer 2: Boljša komunikacija med voznikom in prevoznikom

Pametni tahograf druge generacije omogoča boljšo komunikacijo med voznikom in prevoznikom. Prevoznik lahko s pomočjo kartice podjetja in posebne programske opreme dostopa do podatkov iz pametnega tahografa na daljavo. Tako lahko prevoznik spremlja lokacijo, hitrost, porabo goriva, osno obremenitev in druge parametre vozila in voznika. Tako lahko prevoznik pošilja vozniku navodila, nasvete, opozorila in sporočila ter tako izboljša učinkovitost in varnost prevoza.

Primer 3: Boljša analiza prevozniške dejavnosti

Pametni tahograf druge generacije omogoča boljšo analizo prevozniške dejavnosti. Podatki iz pametnega tahografa se lahko uporabijo za izdelavo statističnih poročil, grafov, tabel in drugih orodij za analizo. Tako lahko voznik in prevoznik primerjata svoje rezultate z drugimi vozniki in prevozniki, ugotavljata svoje prednosti in slabosti, odkrivata možnosti za izboljšanje in prihranek ter tako povečata svojo konkurenčnost na trgu.

Zakonsko praznjenje tahografa na 90 dni in kartice voznika na 28 dni lahko izvedete kar sami s mobilnikom ali prenosnim računalnikom. Za več informacij obiščite www.tacho4u.com.

#pametnitahografdrugegeneracije #digitalni tahograf #zakonodaja #tahografskakartica #karticapodjetja #obveznauporabatahografa