Pametni tahograf druge generacije je nova tehnologija, ki bo v prihodnjih letih spremenila način dela in nadzora v cestnem prometu. Od 21. avgusta 2023 morajo biti vsa novo registrirana vozila z največjo dovoljeno maso nad 3,5 tone opremljena s tem tahografom.

Kaj je pametni tahograf druge generacije?

Pametni tahograf druge generacije je naprava, ki se namesti v vozilo in beleži različne podatke o vozniku, vozilu in vožnji. Je nadgradnja pametnega tahografa prve generacije, ki je bil uveden leta 2019. Glavna razlika med obema generacijama je v tem, da pametni tahograf druge generacije avtomatsko zaznava in zapisuje vsak prehod državne meje znotraj EU ter vsako spremembo osne obremenitve, torej nakladanje in razkladanje tovora iz vozila. Poleg tega pametni tahograf druge generacije omogoča brezžično komunikacijo z zunanjimi napravami, kot so DSRC antene, ki jih uporabljajo nadzorni organi za preverjanje spoštovanja pravil o času vožnje in počitka ter kabotaže.

Kako deluje pametni tahograf druge generacije?

Pametni tahograf druge generacije deluje na podoben način kot pametni tahograf prve generacije. Voznik se identificira s svojo voznikovo kartico, ki se vstavi v režo na napravi. Pametni tahograf nato beleži podatke o času vožnje in počitka, hitrosti, prevoženi razdalji, lokaciji, dogodkih in napakah. Ti podatki se shranjujejo na voznikovi kartici in v notranjem pomnilniku naprave. Voznik lahko pregleda podatke na zaslonu naprave ali s pomočjo aplikacije na pametnem telefonu ali tablici.

Pametni tahograf druge generacije pa ima tudi dodatne funkcije, ki ga ločijo od prve generacije. Vgrajen ima GPS modul, ki omogoča natančno določanje lokacije vozila in prehoda meje. Poleg tega ima tudi senzor za merjenje  osne obremenitve, ki zazna vsako spremembo teže tovora v vozilu. Ti podatki se uporabljajo za nadzor kabotaže, ki je omejena na tri operacije v sedmih dneh v isti državi članici EU.

Ima tudi možnost brezžične komunikacije z zunanjimi napravami prek DSRC modula. DSRC (Dedicated Short Range Communication) je tehnologija, ki omogoča hitro in varno izmenjavo podatkov med vozili in infrastrukturo na cesti. DSRC antene so nameščene na cestnih kontrolnih točkah ali v mobilnih enotah nadzornih organov. Ko vozilo s pametnim tahografom druge generacije pripelje mimo DSRC antene, se vzpostavi kratkotrajna povezava, prek katere se prenesejo izbrani podatki iz pametnega tahografa. Ti podatki lahko vključujejo registrsko številko vozila, identifikacijsko številko voznika, čas vožnje in počitka, prehode meja in spremembe obremenitve. Na podlagi teh podatkov lahko nadzorni organi ugotovijo morebitne kršitve pravil in ustavijo vozilo za podrobnejši pregled. DSRC komunikacija je namenjena predvsem zmanjšanju števila naključnih kontrol na cesti in povečanju učinkovitosti nadzora.

Kakšne so prednosti in izzivi pametnega tahografa druge generacije?

Pametni tahograf druge generacije prinaša številne prednosti za voznike, prevoznike in nadzorne organe.

Vozniki

Za voznike je pametni tahograf druge generacije bolj prijazen in enostaven za uporabo. Voznik lahko preverja svoje podatke na zaslonu naprave ali na svojem pametnem telefonu ali tablici. Voznik lahko tudi prejme opozorila o bližajočem se koncu časa vožnje ali počitka, kar mu pomaga pri načrtovanju svojih poti. Voznik lahko tudi izkoristi prednosti DSRC komunikacije, ki zmanjšuje verjetnost, da bo ustavljen za naključno kontrolo na cesti.

Prevozniki

Za prevoznike je pametni tahograf druge generacije koristen za optimizacijo svojega poslovanja. Prevozniki lahko spremljajo lokacijo, hitrost in obremenitev svojih vozil v realnem času. Prevozniki lahko tudi lažje upravljajo s svojimi vozniki in jim nudijo podporo in usmerjanje. Prevozniki lahko tudi izboljšajo svojo konkurenčnost in ugled na trgu, saj lahko zagotovijo večjo varnost, kakovost in skladnost svojih storitev.

Nadzorni organi

Za nadzorne organe je pametni tahograf druge generacije učinkovito orodje za zagotavljanje spoštovanja pravil o času vožnje in počitka ter kabotaže. Nadzorni organi lahko s pomočjo DSRC komunikacije hitro in enostavno preverijo podatke iz pametnega tahografa in se osredotočijo na tiste primere, ki kažejo znake kršitev. Nadzorni organi lahko tudi bolje sodelujejo med seboj in izmenjujejo podatke o prekrških v različnih državah članicah EU.

Izzivi

Pametni tahograf druge generacije pa ima tudi nekatere izzive, ki jih je treba premagati.

Eden od izzivov je zagotavljanje varnosti in zasebnosti podatkov, ki se prenašajo med pametnim tahografom in zunanjimi napravami. Pametni tahograf druge generacije mora biti opremljen z ustreznimi mehanizmi za šifriranje, avtentikacijo in avtorizacijo podatkov, da se prepreči morebitna zloraba ali kraja podatkov.

Drugi izziv je usklajevanje tehničnih standardov in zakonodaje med različnimi državami članicami EU. Pametni tahograf druge generacije mora biti združljiv z različnimi DSRC antenami, ki jih uporabljajo nadzorni organi v različnih državah. Spoštovati mora različne nacionalne predpise o času vožnje in počitka ter kabotaži, ki se lahko razlikujejo od splošnih pravil EU.

Tretji izziv je zagotavljanje ustrezne opreme in usposabljanja za voznike, prevoznike in nadzorne organe. zahteva namestitev dodatne opreme v vozilu, kot so GPS modul, senzor za merjenje osne obremenitve in DSRC modul.

Zahteva tudi redno vzdrževanje in posodabljanje programske opreme, da se zagotovi njegovo pravilno delovanje in skladnost z najnovejšimi standardi in predpisi. Tahograf zahteva tudi dodatno usposabljanje za voznike, prevoznike in nadzorne organe, da se seznanijo z njegovimi funkcijami, prednostmi in izzivi. Pametni tahograf druge generacije je torej napredna tehnologija, ki ima velik potencial za izboljšanje varnosti, učinkovitosti in poštenosti v cestnem prometu. Vendar pa je treba za njegovo uspešno uvedbo in uporabo premagati nekatere tehnične, pravne in organizacijske ovire.

Kdaj bo pametni tahograf druge generacije obvezen za različne vrste vozil?

Pametni tahograf druge generacije bo postopoma postal obvezen za različne vrste vozil, ki opravljajo mednarodni prevoz blaga ali potnikov v EU. V skladu z Uredbo (EU) 2018/502 bo pametni tahograf druge generacije obvezen za:

– nova vozila kategorije M1 (osebna vozila), M2 (avtobusi), M3 (avtobusi), N1 (lahka tovorna vozila), N2 (srednja tovorna vozila) in N3 (težka tovorna vozila), ki se bodo registrirala po 15. juniju 2023;

– obstoječa vozila kategorije M1, M2, M3, N1, N2 in N3, ki so že opremljena s pametnim tahografom prve generacije, ki se bodo morala nadgraditi na pametni tahograf druge generacije do 31. decembra 2024;

– obstoječa vozila kategorije M1, M2, M3, N1, N2 in N3, ki so še opremljena s klasičnim analognim ali digitalnim tahografom, ki se bodo morala nadgraditi na pametni tahograf druge generacije do 31. decembra 2025.

Ta najnovejši tahograf bo torej kmalu postal standardna oprema za večino vozil, ki opravljajo mednarodni prevoz v EU. Prispeval bo k boljšemu nadzoru nad spoštovanjem pravil o času vožnje in počitka ter kabotaže ter k večji varnosti in učinkovitosti v cestnem prometu.

Kako se lahko preveri, ali je pametni tahograf pravilno nameščen in deluje?

Za preverjanje, ali je pametni tahograf pravilno nameščen in deluje, obstajajo različni načini, odvisno od vrste tahografa in njegovih funkcij. Nekateri splošni koraki, ki jih lahko uporabite, so naslednji. Preverite spodnje alineje:

– ali je tahograf vgrajen v skladu z navodili proizvajalca in veljavnimi predpisi. Tahograf mora biti nameščen na vidnem in dostopnem mestu v vozilu, povezan z napajanjem in senzorji za merjenje hitrosti in razdalje ter zaščiten pred zunanjimi vplivi in manipulacijami.

– ali je tahograf opremljen z veljavnim  pečatom in certifikatom o pregledu. Tahograf mora biti pregledan in overjen vsaki dve leti s strani pooblaščene organizacije, ki izda pečat in certifikat o pregledu. Pečat mora biti nameščen na vidnem mestu na tahografu, certifikat pa mora biti shranjen v vozilu.

– ali je tahograf nastavljen na pravilen datum, uro in časovni pas. Tahograf mora prikazovati točen datum in uro v skladu z uradnim časom države članice EU, v kateri se nahaja vozilo. Časovni pas mora biti nastavljen na UTC (univerzalni koordinirani čas) ali UTC+1 (poletni čas). Če je potrebno, lahko voznik ročno nastavi datum, uro in časovni pas na tahografu.

– ali je tahograf povezan s satelitskim navigacijskim sistemom (GPS) in tehnologijo za komunikacijo na daljavo (DSRC). Pametni tahograf mora biti povezan s satelitskim navigacijskim sistemom, ki omogoča natančno določanje lokacije vozila in prehoda meje. Pametni tahograf mora biti tudi povezan s tehnologijo za komunikacijo na daljavo, ki omogoča hitro in varno izmenjavo podatkov med vozili in infrastrukturo na cesti. Tahograf mora prikazovati simbole za GPS in DSRC na zaslonu, ki kažejo stanje povezave.

– ali je tahograf povezan s senzorjem za merjenje  osojne obremenitve. Pametni tahograf mora biti povezan s senzorjem za merjenje  osojne obremenitve, ki zazna vsako spremembo teže tovora v vozilu. Tahograf mora prikazovati simbol za obremenitev po osojinah na zaslonu, ki kaže stanje senzorja.

– ali je voznikova kartica pravilno vstavljena v režo tahografa. Voznikova kartica je pametna kartica, ki se uporablja za identifikacijo voznika in shranjevanje podatkov o njegovih aktivnostih. Voznikova kartica mora biti vstavljena v režo tahografa še pred začetkom vožnje. Tahograf mora prepoznati kartico in prikazati podatke o vozniku na zaslonu.

Snemanje podatkov iz digitalnega tahografa

Zakonsko praznjenje tahografa na 90 dni in kartice voznika na 28 dni lahko izvedete kar sami. Tahografske podatke lahko praznite z uporabo mobilnika, tablice ali prenosnega računalnika. Tako ne potrebuje posebnega ključka oz. vožnje vozila v specialistične delavnice, kjer izvajajo presnemavanje podatkov. Zmanjšate stroške presnemavanja podatkov iz digitalnega tahografa že danes. Več informacij najdete tukaj.