Digitalni tahograf je naprava, ki beleži podatke o vožnji, kot so hitrost, čas, razdalja, počitek in delovni čas voznika. Namen tahografa je zagotoviti varnost in poštenost v cestnem prometu, saj omogoča nadzor nad spoštovanjem pravil EU o času vožnje in času počitka. Tahograf je obvezen za nekatere vrste vozil, ki opravljajo prevoz blaga ali potnikov v Sloveniji in drugih državah EU, pa tudi v nekaterih državah zunaj EU, ki so podpisnice sporazuma AETR.

Pogledali bomo, katera vozila-skupina vozil potrebujejo tahograf, kakšne so izjeme in kako se uporablja tahograf. Pogledali bomo primer kombija, ki vleče prikolico.

 

Katera vozila-skupina vozil potrebujejo tahograf?

 

Na splošno morajo biti opremljena s tahografom vsa vozila, ki se uporabljajo za prevoz blaga ali potnikov in katerih največja dovoljena masa presega 3,5 tone. To velja tako za vozila, ki so registrirana v Sloveniji, kot tudi za vozila, ki so registrirana v drugih državah EU ali zunaj EU, če opravljajo prevoz na ozemlju EU.

 

Največja dovoljena masa je skupna teža vozila, vključno z voznikom, potniki, tovorom in priklopnikom. Če je vozilo sestavljeno iz več delov, kot je kombi s prikolico, se upošteva največja dovoljena masa celotne kombinacije.

 

Poleg tega morajo biti opremljena s tahografom tudi vozila za prevoz oseb, ki imajo več kot 9 sedežev, vključno z voznikom. To velja za avtobuse, minibuse in kombije, ki prevažajo potnike.

 

Kakšne so izjeme?

 

Obstajajo nekatere izjeme, ko vozila, ki spadajo v zgornje kategorije, ne potrebujejo tahografa. Te izjeme so določene v Pravilniku o napravah in opremi vozil v cestnem prometu, ki velja za Slovenijo, in v Uredbi (ES) št. 561/2006, ki velja za EU. Te izjeme so:

 

– vozila, ki se uporabljajo za ne nujne prevoze v zdravstvene namene

– vozila, ki prevažajo cirkuško in zabaviščno opremo

– vozila, ki se uporabljajo za vzdrževanje javnih služb, kot so kanalizacija, voda, elektrika, plin, avtoceste, odpadki, pošta, telekomunikacije in radiotelevizija

– vozila, ki se uporabljajo za reševanje, gasilstvo, policijo in civilno zaščito

– vozila, ki se uporabljajo za prevoz živih živali med kmetijami in lokalnimi tržnicami ali klavnicami

– vozila, ki se uporabljajo za prevoz mleka in mlečnih izdelkov, namenjenih prehrani živali

– vozila, ki se uporabljajo za prevoz čebel na pašo

– vozila, ki se uporabljajo za preskušanje, popravilo ali vzdrževanje vozil

– vozila, ki se uporabljajo za poučevanje vožnje

– vozila, ki se uporabljajo za prevoz osebnih stvari ali za lastne potrebe

– vozila, ki se uporabljajo v kmetijstvu, gozdarstvu, ribištvu ali gradbeništvu v radiju do 100 km od sedeža podjetja

– vozila, katerih konstrukcijsko določena hitrost ni večja od 30 km/h

 

Kako se uporablja tahograf?

 

Tahograf je lahko analogen ali digitalen. Analogni tahograf beleži podatke na papirnate liste, ki jih mora voznik hraniti vsaj 28 dni. Digitalni tahograf beleži podatke na voznikovi kartici, ki jo mora voznik vstaviti v napravo pred začetkom vožnje in jo odstraniti po koncu vožnje. Voznikova kartica lahko shrani podatke za največ 28 dni, nato pa se podatki prepisujejo. Voznik mora podatke s kartice prenesti vsaj vsake 28 dni, podatke iz tahografa pa vsaj na vsake 90 dni. Ti podatki morajo biti arhivirani vsaj dve leti.

 

Voznik mora uporabljati tahograf pravilno in skrbno. Voznik mora nastaviti pravilen način delovanja (vožnja, drugo delo, razpoložljivost, počitek), ročno vnesti podatke o prejšnjih dejavnostih, če je potrebno, in preveriti, ali so podatki pravilno zapisani. Voznik mora imeti s seboj voznikovo kartico, rezervne liste za analogni tahograf, potrdila o odsotnosti, če je bila, in izpis podatkov za zadnjih 28 dni, če jih zahtevajo organi. Te podatke lahko lahko ima prikazane tudi v digitalni obliki.

 

Voznik mora spoštovati pravila o času vožnje in času počitka, ki so določena v Uredbi (ES) št. 561/2006³ in v sporazumu AETR². Ta pravila določajo, koliko časa lahko voznik vozi na dan, na teden in na dva tedna, koliko časa mora voznik počivati med vožnjo in po vožnji, in kako pogosto mora voznik imeti tedenski počitek. Ta pravila so namenjena zagotavljanju varnosti in zdravja voznika in drugih udeležencev v prometu.

 

Primer: Kombi s prikolico

 

Oglejmo si primer kombija, ki vleče prikolico. Kombi ima največjo dovoljeno maso 2 tone in nosilnost 1,4 tone. Prikolica ima največjo dovoljeno maso 3,4 tone. Skupna največja dovoljena masa kombinacije je torej 5,4 tone. Potrebuje navedena kombinacija tahograf?

 

Odgovor je: da, potrebuje. Ker je skupna največja dovoljena masa kombinacije večja od 3,5 tone, je tahograf obvezen, razen če velja katera od izjem, ki smo jih navedli zgoraj. Če bi bil kombi ali prikolica lažji, tako da bi bila skupna največja dovoljena masa manjša ali enaka 3,5 toni, tahograf ne bi bil potreben.

 

Zakonsko snemanje podatkov – digitalni tahograf

 

Tahograf je pomembna naprava, ki pomaga zagotavljati varnost in poštenost v cestnem prometu. Vozniki morajo poznati pravila o uporabi tahografa, o času vožnje in času počitka, in jih dosledno upoštevati. Za  zakonsko snemanje podatkov iz voznikove kartice in tahografa lahko uporabite kar telefon. Več informacij na www.tacho4u.com.

Vir: Pravila EU o delu v cestnem prometu – Your Europe.