Zakonodajo o evidentiranju podatkov iz digitalnih tahografov ureja Uredba EU o času vožnje in počitku voznikov nekaterih cestnih vozil (Uredba (ES) 561/2006). Ta uredba se uporablja za voznike vozil, ki se uporabljajo za prevoz blaga ali potnikov in imajo največjo dovoljeno težo nad 3,5 tone. Uredba določa pravila, kako dolgo lahko vozniki vozijo, minimalne čase počitka, ki jih morajo vzeti, in pravila za snemanje in prenos podatkov iz digitalnega tahografa.

V uredbi je navedeno, da je potrebno podatke iz kartice voznika snemati na vsakih 28 dni, podatke iz digitalnega tahografa pa na vsakih 90 dni. Podatki se morajo hraniti vsaj dve leti in biti na voljo izvršilnem organu. Podjetja, ki upravljajo vozilo, so odgovorna za redno preverjanje podatkov in najmanj 2 leti vodijo evidenco podatkov.

Za izvrševanje teh predpisov so odgovorni nacionalni organi držav članic, ki lahko naložijo kazni za neizpolnjevanje obveznosti. Kazni lahko vključujejo globe, začasni odvzem vozniškega dovoljenja in odvzem registracije vozila.

Snemanje podatkov iz digitalnega tahografa in kartic voznikov lahko zelo poenostavite.  Podatke lahko prenesete s aplikacijo TahoAndroid, ki si jo enostavno namestite na mobilni telefon.  S tem ni potrebnih voženj v specializirane delavnice. Za več informacij obiščite www.tacho4u.com.