Kada upotrebljava digitalni tahograf, vozač kamiona mora slijediti sljedeće korake.

  1. Umetnite valjanu karticu vozača u tahograf prije vožnje.
  2. Provjerite je li tahograf pravilno podešen/kalibriran i ispravno funkcionira li tahograf.
  3. Započnite tahograf na početku putovanja i zaustavite ga po završetku.
  4. Napravite pauzu od 45 minuta nakon 4,5 sata vožnje.
  5. Ne prekoračujte dnevno vrijeme vožnje od 9 sati.
  6. Ne prekoračujte tjedno ograničenje vožnje od 90 sati.
  7. Tahograf također bilježi sve iznimke od gore navedenih pravila, kao što su putovanja trajektom i vlakom.
  8. Zadržite karticu vozača na kraju dana da biste prenijeli podatke.
  9. Čuvajte podatke najmanje dvije godine.
  10. Informacije staviti na raspolaganje nadzornim tijelima inspekcije na zahtjev.

Je li obvezno bilježiti i arhivirati digitalne tahografske podatke?

Da, tvrtke koje upravljaju kamionom moraju imati arhivu podataka prije najmanje dvije godine, kako s kartica vozača, tako i s digitalnih tahografa. Podaci se moraju ažurirati i redovito prenositi. Redoviti prijenos podataka s kartice vozača najmanje svakih 28 dana, a iz tahografske memorije najmanje svaka 3 mjeseca. Dodatne informacije potražite u Uredbi Vijeća (EU) N° 165/2014.

Jednostavna rješenja za pražnjenje digitalnog tahografa i kartice upravljačkog programa provjerite ovdje.