Koje su obveze korištenja digitalnog tahografa za vozača kamiona?

Kada upotrebljava digitalni tahograf, vozač kamiona mora slijediti sljedeće korake. Umetnite valjanu karticu vozača u tahograf prije vožnje. Provjerite je li tahograf pravilno podešen/kalibriran i ispravno funkcionira li tahograf. Započnite [...]