Vgradnja pametnih tahografov druge generacije v obstoječa vozila prinaša dodatne obveznosti za prevoznike. Sprejete določbe veljajo le za vozila, ki se uporabljajo v mednarodnem prometu. Vozila, ki izvajajo prevoze samo v državi registracije, lahko še vedno uporabljajo obstoječe analogne, digitalne ali pametne tahografe prve generacije.

Če ima prevoznik v vozilu trenutno analogni ali digitalni tahograf (ne glede na generacijo), ga je treba najkasneje do 31. decembra 2024 zamenjati s pametnim tahografom druge generacije za vožnjo v mednarodnem cestnem prometu. Za vozila, ki trenutno uporabljajo pametne tahografe prve generacije, je rok za zamenjavo do 20. avgusta 2025.

Vendar pa se z novo uredbo spreminja tudi vrsta vozil, ki bodo morala imeti vgrajene pametne tahografe druge generacije. Od 1. junija 2026 bodo pametni tahografi druge generacije obvezni tudi v tovornih vozilih kategorije N1 z največjo dovoljeno maso od 2,5 do 3,5 tone, če ta vozijo v mednarodnem prometu. To bo pomembna sprememba za prevoznike, ki uporabljajo dostavnike. Poleg vgradnje pametnega tahografa druge generacije bodo morali vozniki teh vozil imeti tudi voznikove kartice, voditi evidenco delovnega časa in upoštevati predpise glede obveznih počitkov. Vozniki teh vozil, ki imajo vozniško dovoljenje kategorije B, morda niso dobro seznanjeni s predpisi socialne zakonodaje. Zato je pomembno, da vozniki in prevozniki preverijo svoja prometna dovoljenja ter se seznanijo s predpisi glede uporabe tahografov.

Informacije o vgradnji pametnih tahografov druge generacije v obstoječa vozila so pridobljene iz različnih virov, vključno z zakonodajo Evropske unije in strokovnimi publikacijami s področja prometne zakonodaje.

Zakonsko snemanje podatkov iz voznikovih kartic in tahografov lahko opravite tudi s pomočjo mobilnih telefonov. Ta rešitev omogoča enostavnejše in učinkovitejše zbiranje ter shranjevanje podatkov, kar zmanjšuje administrativno breme za voznike in prevoznike. Poleg tega omogoča tudi boljši nadzor in lažje izvajanje pregledov s strani pristojnih organov.

Pomembno je poudariti, da uporaba mobilnih telefonov za snemanje podatkov iz voznikovih kartic in tahografov zahteva skladnost s predpisi in standardi, ki jih določa Evropska unija. Prevozniki morajo zagotoviti ustrezno programsko opremo in naprave ter skrbeti za varno shranjevanje in prenos podatkov. Več informacij najdete na spletni strani www.tacho4u.com.

Viri:

  1. European Commission – Mobility and Transport: https://ec.europa.eu/transport/home_en
  2. Uredba (EU) 2019/2015 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. novembra 2019 o digitalnih tahografih: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2015
  3. Mednarodna zveza prevoznikov po cest