Kakšna je časovnica za uvedbo digitalnega tahografa druge generacije?

Avgust 2023

Vsa na novo registrirana vozila z največjo dovoljeno maso nad 3,5 tone morajo biti opremljena z digitalnim tahografom 2. generacije.

Konec leta 2024

Pri vseh vozilih z največjo dovoljeno maso nad 3,5 tone je treba zamenjati stare analogne ali digitalne tahografe, če se vozila uporabljajo v čezmejnem prometu. Digitalni tahograf prve generacije ne pride v poštev.

September 2025

Vozila z največjo dovoljeno maso nad 3,5 tone, opremljena z digitalnim tahografom 1. generacije, morajo biti nadgrajena. To velja le, če so vozila vključena v čezmejni promet.

Julij 2026

Gospodarska vozila z največjo dovoljeno maso med 2,5 tone in 3,5 tone morajo biti opremljena z digitalnim tahografom 2. generacije. To velja le, če so vozila vključena v čezmejni promet.

Enostavne rešitve za praznjenje digitalnega tahografa in kartice voznika preverite tukaj.